Lu sabatu si sapi è allegra cori biatu cu avi biedda la mugghieri

Cu lavi biedda ci porta i rinari

cu lavi brutta ci mori lu cori

ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
l'amuri ca' mi rasti ti lu tornu

Si troppu dispittusa tu cu mmia caru ru liettu si mi nzuonnu a ttia

si brutta nta la facci e nta lu cori  cu ttia io nun mi vuogghiu maritari

ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
l'amuri ca' mi rasti ti lu tornu

Ciuri ri rosi russi a lu sbucciari amaru a cu i to paroli criri

i fimmini su tutti munsignari io nun ti vogghiu no ti nni po iri

ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
ciuri ciuri ciuri ri tutto lannu l'amuri ca mi rasti ti lu tornu
l' amuri ca' mi rasti ti lu tornu

 

 © Baldo Brandi | Biografia | Contatti | Note Legali

Designed by fdigweb.it

Per offrirti una migliore visualizzazione delle nostre pagine, il sito fa uso di cookies. Proseguendo la navigazione, ne accetti l'utilizzo. Per saperne di più clicca qui.